2016 yılı sonu itibariyle, savunma firmalarımızın tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektörün büyüklüğünü gösteren Toplam Savunma ve Havacılık Sektör Cirosu 5,968 milyar $’a ulaşmıştır. Geçmişte yalnızca 248 milyon $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2016 yılında yaklaşık 8 kat büyüyerek 1,953 milyar $'a ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 66 savunma projesini yaklaşık %80 dışa bağımlılık oranı ile yürütürken; geldiğimiz noktada %65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayımız yaklaşık 9 kat artarak 553’e ulaşmıştır. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar $ bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 8 katlık bir artış ile 41,4 milyar $'lık proje hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar $'ın üzerinde olacağı öngörülmektedir.