Saha İstanbul tarafından organize edilen 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ziyaret edilerek. Yerlileştirme projeleri incelenmiştir.