Savunma Sanayi Teknolojileri kısaltması olan SASANTEK, 20 yıllık endüstriyel elektronik tecrübesinin savunma sanayi alanına aktarılmasıyla çalışmalarına Konya da başlamıştır. Askeri platformlarda bulunan elektronik sistemler üzerine tasarım ve üretim alanında çalışmalar yapmaktadır.  Askeri platformlarda bulunan elektronik birimlerin yerlileştirilmesi konusunda uzman Arge merkezi ekibi bulunmaktadır. Özellikle kara araçlarına yönelik, kontrol birimleri, bilgilendirme ekranı ve kablolu/kablosuz kontrol konsolu, eğim sensörü üzerinde ürün çeşitlendirmelerine devam etmektedir.

Misyonumuz
Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için katma değeri yüksek, araştırma ve geliştirme temelli ürünler geliştirmektir.

Vizyonumuz
Uluslararası düzeyde ürün geliştirmek, araştırma ve geliştirme konusunda lider olmaktır.