Ülkemizde savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programlarını yönetmek görevini üstlenmiş olan Sasantek, bu görev ve sorumluluğun başarı ile yerine getirilmesi sürecinde çalışanlarını fark yaratan en önemli ve en değerli kaynağı olarak kabul etmektedir. Buradan hareketle Sasantek; etik ve tutarlı davranmayı kendine ilke edinen, insanları duyarlılıkla anlama olgunluğuna sahip ve işbirliği içinde çalışarak en iyi çözümleri sunmayı taahhüt eden kişileri bünyesine katmayı; çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artıracak başta eğitim ve gelişim olmak üzere çeşitli yaklaşımları sunmayı ve yetişmiş iş gücünü elde tutmayı amaçlamaktadır. Hızlı büyüyen, genç, eğitimli ve dinamik kurumsal yapımız, yoğun, ancak iş tatmini yüksek ve ekip çalışmasına dayalı çalışma ortamımız, yönetim önceliğinde çalışan ve görev dengesinin her zaman gözetildiği yaklaşımlarımız, ulusal savunma sanayinin tasarımında bütünleştirici, yapıcı ve yenilikçi rolümüz, çalışanların inisiyatif kullanabildiği yetkilendirilmiş yönetim yapımız ve müşterilerimize sunduğumuz en iyi çözümler, Sasantek'i farklı kılan başlıca özelliklerimizdir.